Dünya genelinde tarımda kullanılan pestisidlerin sayısı bin civarında imiş. Bu pestisid tanımı belki bilimsel, ama gereken anlam bulutunu taşımıyor, aksine bulandırıyor. Aslında ya böcek ilacı denmeli ya da tarım zehiri... Konuyu o zaman daha berrak görebiliriz. O zaman daha doğru kavrar, önlemlerimizi ona göre daha etkin hale getirebiliriz.

Her yıl milyonlarca ton tarım zehiri üretiliyor, satılıyor ve kullanılıyor. Nerede kullanılıyor? Ne kadarı bizim ülkemizin payına düşüyor? Ne kadarı yaşadığımız ilin? İlçenin? Sizin ailenizin??

Tarlada ya da serada kullanılan tarım zehirlerinin sadece %2'si ürün üzerinde kalıyor, %98'i kullanıldıkları alanın dışına taşınarak çevreye bulaşıyor imiş. Bu bulaşma hem toprağın, hem de suların kirlenmesine doğada yaşayan kuşlar ve balıklar başta olmak üzere, çeşitli canlı türlerinin soylarının tükenmesine yol açıyor tabii ki. Hadi bize ne çevreden dediniz, kısa vadeli ve bencilce baktınız. Olsun, sizin payınıza düşen sadece %2 için bile, kendiniz ve aileniz için tarım zehirlerinden korunmak zorundasınız.

Önce bilinçlenmek...