"f-Tıp"
kliniğimize
HOŞ GELDİNİZ

Dolduracağınız formlarla bize ileteceğiniz bilgilerden,
sağlığınızı kemiren beslenme ve yaşam tarzı yanlışlıklarının
teşhisini koymak ve sonra size öğretmek ile işe başlayacağız...

Sonra muayeneler ve tedavi planlamaları...

SAĞLIĞINIZI
MERCEK ALTINA ALIP...

Yeni yaklaşımlar, yeni tetkikler, yeni tedavi yöntemlerini de kullanarak...
Gerektiğinde alışılmışın dışında, sıra dışı ileri yöntemleri de ekleyerek...

Bilgi Giriş Formlarınız için
BURAYI TIKLAYIN...

Sağlık da, hastalıklar da, takip edildiğinde "nedenler" genellikle köklerde bulunur.
Bazen bu nedenler apaçık ortadadırlar, kolayca görülürler. Bu durumlarda temel kavramlarda yapılan bazı köklü değişiklik ve tedaviler sağlığı kolayca düzeltebilir.
Bazen de ilgisiz gibi görülen gizli nedenler, titiz araştırmalarla ve ileri tetkiklerle zorla tespit edilebilirler. Bu durumlarda ise, uzun yıllar içinde biriken bozuklukların onarılması, yine yıllar alabilen zorlu çabalar gerektirebilir.
Sonuçta gençlik, sağlık, zindelik ödülü olduktan sonra her şeye değer...

HANGİ KONULARLA İLGİLENİYORUZ?
HANGİ HASTALIKLARI TEDAVİ EDİYORUZ?

Sağlıklı olmak hasta olmamak demek değildir.
Enerji dolu, mutlu ve huzurlu
değilseniz sağlıklı değilsiniz.
Hele kronik sorunlarınız varsa onarılacak çok kök neden var demektir.
f-TIP gözüyle bakmaya başlayın, çok şeyi farklı göreceksiniz...

Sağlıklı yaş alma

"İhtiyarlamak önlenebilir." İhtiyarlığa giden basamaklar olan, obezite, diyabet, insülin direnci, damar sertliği, hipertansiyon, kanser, Alzheimer... önlenebilir, yavaşlatılabilir, tamamen veya kısmen geri döndürülebilir.

Gebeliğe hazırlık

Gebelik öncesi check up-diyet-tıbbi detoks tedavileri: Gebeliğin oluşması kadar, sonrasında bebeğin gelişimi sırasında da toksinlerden arınmış, vitamin ve mineral eksiklikleri tamamlanmış sağlıklı bir anne bebeğinin hem sağlığını, hem de sonraki nesillerini etkileyecek genetik şifrelerinin oluşumunu etkiler.

İnfertilite

Gebelik oluşmaması, tekrarlayan düşükler, yumurtlama sorunları, polikistik over sendromu, endometriozis (çikolata kisti), azalmış over rezervi, sperm bozuklukları, azoospermi, tüp bebek hazırlık tedavisi, başarısız tüp bebek tedavilerinden sonra yeni tedaviye hazırlık...

Kronik inflamatuvar hastalıklar

Tüm diğer canlılar gibi, insan vücudu da kendisini diğer canlıların istilasından korumak için, çok karmaşık ve bir o kadar da güçlü bir bağışıklık sistemine sahiptir. Bağışıklık sisteminin yabancı bulduğu her etkene saldıran "doğal" birimlerinin aşırı uyarılmaları, kronik inflamatuvar hastalıklar başlığı altındaki onlarca tam olarak tedavi edilemeyen hastalık karşımıza çıkmış olurlar.

Otoimmün hastalıklar

Bağışıklık sisteminin zararlı etkenleri tanıyıp, onları tekrar görür görmez saldırmak üzere hafızasına alan birimine ise "öğrenilmiş" bağışıklık denir.
Eğer bu sistem hafızasına aldığı yabancı kayıtlar ile kendi hücrelerini ayırt edemez hale gelirse, zararlı zannettiği kendi hücrelerine, dokularına ve organlarına saldırır. Bu durumda da oto immün hastalıklar başlığı altında listelenen yine onlarca farklı kronik hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Biyoeşdeğer Hormon Tedavisi

Menopozda hormon tedavisini ararken"Biyoeşdeğer" kavramını arıyorsanız, epeyce "bilinçli bir kadınsınız" demektir. O zaman bu bilinci bir kademe daha ilerletelim: Menopoz deyimini bırakalım, daha modern olan "Orta Yaş Kadın Sağlığı" kavramını kullanalım.

TEDAVİ SÜRECİMİZ NASIL?

Her hastanın (veya sağlığını korumak amacıyla baş vuran her sağlıklı kişinin) genetik zemini, yaşam tarzı, sağlığının üzerindeki o yaşına kadar birikmiş olumlu ve olumsuz etkiler farklıdır. Bu yüzden standart bir "muayene + tetkik isteme + sonucu görüp reçete yazma" beklentisinin ötesinde "alışılmış hasta-doktor ilişkisinden" oldukça "farklı" bir süreçtir.

İLK GÖRÜŞME

Hastanın doktoru ve fonksiyonel tıbbı tanıması için yapılan yaklaşık yarım saatlik bir hekim-hasta görüşmesidir. Bu arada doktor da fonksiyonel tıp yaklaşımının uygun olduğu veya yararlı olamayacağı hastalıkların varlığını araştırır. Aynı zamanda, hastanın da fonksiyonel tıp yaklaşımının gerektirdiği işbirliğine uygun motivasyonu, iradesi ve azmini sorgular.

İLK AY:
BİRİNCİ BASAMAK GENEL TEDAVİ

Bilgi formlarının hasta tarafından doldurulması, doktor tarafından değerlendirilmeleri sonrasında, kan sayımı ve temel biyokimya tetkikleri ile yetinilerek:
Bir aylık Birinci Basamak Genel Tedavi süreci ile başlanır:
Hastanın formlarının ve birinci basamak laboratuvar tetkiklerinin incelenmesi, muayenesinin yapılması sonrasında reçete ve tavsiyelerin belirlenmesi uygulamak üzere haftalık izlemlere başlanır.

İKİNCİ AY:
KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ
BAŞLANGIÇ

"Birinci Basamak Genel Tedavi" aşamasını tamamlayan hastalarda, ikinci basamak laboratuvar testleri de değerlendirilerek, gerekli muayeneler de tekrarlanarak bir sonraki basamakta, diyet, ilaç ve destek önerileri ikinci ay uygulanmak üzere "Kişiye Özel Tedavi Süreci"ne geçilir.

AYLIK TEDAVİ + TAKİP

Her yeni "Aylık Tedavi + Takip" paketi başlangıcında durum değerlendirmesi + ihtiyaç duyulan muayenelerin yapılması + ortaya çıkan durumlara göre daha ileri tahlil ve tetkiklerden de yararlanarak tedavinin sürdürülür.

STANDART DIŞI İLERİ TETKİKLER

İlk basamak tedavi süreci ile temel fonksiyonlar düzelmeye başladıktan sonra, daha altta yeni sorunlar görülmeye başlayabilir. Ya da, beklenen gelişmeler olmayabilir.
Bu durumlarda standart olmayan farklı ileri tetkik ve testlere ihtiyaç duyulabilir. Örnek olarak, ağır metal zehirlenme panelleri , DUTCH Test, mikrobiyata testleri, Genetik yatkınlık testleri, vb.

ANTİOKSİDAN TEDAVİLER

Antioksidan tedavilerden, hastanın ihtiyacına göre gerekli görülen İV (damar içi) vitamin, mineral vb. tedavi yöntemleri uygulanabilir.
Bir çok kronik hastalık tedavisinde Ozon tedavisi yararlı bir tedavi yöntemidir. Major (kan ile), minor (kas içine), rektal, vaginal, torbalama vb. gibi çok farklı yollardan, farklı amaçlarla kullanılır.

TEDAVİ SÜRESİ

Bazı hastalarda ve durumlarda tek aşamalı muayene + reçete yeterli olabilir. Kişinin fonksiyonel tıp konusunda bilgisi ve motivasyonu yeterli ise tek aşamada öğrendiklerini ve önerileri uygulayarak yaşamına yeni bir yön verebilir.
Öte yandan yıllar içinde yerleşmiş ve kökleşmiş kronik hastalıkların tedavisi elbette ki aylar, bazen yıllar alabilir.
Kaybetmiş olduğu sağlığına yeniden kavuşma arzusu bu zorlu sürecin üstesinden gelebilmek için en büyük motivasyondur.

PSİKOLOG/SAĞLIK KOÇU DESTEĞİ

Bir çok kronik hastalığın zemininde zihinsel, duygusal ve ruhsal dengesizlik bulunabilir. Bu açıdan dinginlik sağlanamadığı sürece de tedavide bir yol alınamaz. Bu durumda bir psikolog desteği tedavinin önündeki engeli kaldırmak için gerekli olabilir.
Fonksiyonel tıp tedavisi sırasında hasta kendi sağlığı için yapması gerekenler (diyet, spor-egzersiz, uyku disiplini, stres yönetimi vb.) konusunda motivasyonunu kaybedebilir, kendisinde güç bulamayabilir. Fonksiyonel tıpta bu desteği vermek için eğitilmiş meslek kolu olan "Sağlık Koçluğu" bu aşamada yararlı olabilir.