Her gün en az bir veya iki kez dışkılamak genel sağlık için önemlidir. 

Normalde karaciğerin temizleyip ayıkladığı zehirli atıklar dışkıda birikir. Dışkılama olayıyla birlikte de vücuttan atılırlar. Eğer zamanında atılmazlarsa, tekrar geri emilerek dolaşıma karışırlar. Böylece karaciğer aynı maddeleri yeniden süzmek, ayıklamak zorunda kalır. Hele toksik yük, yani ayıklamak zorunda olduğu zehirli madde yükü çok fazlaysa, yük üstüne yük biner ve karaciğer artık yetersiz kalmaya başlar...

Sonuç, kronik zehirlenme...

Üç dört günde bir, hatta haftada bir dışkılama alışkanlığında olup, bunun normal olduğunu zanneden kişilerin varlığını duyduğunuzda hayret etmeyin. Varlar çünkü...

Dışkılamanın sıklığının yanı sıra, kıvamı da önemlidir. Kabızlığa eğilim arttıkça yukarıda sözünü ettiğimiz zehirlenme ortaya çıkarken, ishal tarafına doğru sapma halinde de besinlerin emilmesinde bozukluk olacağı için vitamin, mineral eksiklikleri, daha genel olarak beslenme yetersizliği görülmeye başlar.

Sağlığın önemli bir bileşeni olan dışkılama alışkanlığınız ne durumda?