Vücut çok akıllı bir organizmadır.

Nasıl kullanılmak isteniyorsa ona göre tavır alır. 

Eğer koşmasına gerek yoksa, kas gücüne ihtiyacı yoksa... Yan gelip yatmak kendisinden beklenen ise gerekli uyumu sağlar. Tam da ona göre şekillenir. Güçlü, hareketli, sağlıklı bir çalışma bekleniyorsa onun da önlemlerini alır.

Tercih meselesi... Nasıl istiyorsanız vücudunuza gerekli mesajı verin. O kesinlikle anlar ve ona göre şekillenir!

Simdi öz değerlendirmenizi yapın. Vücudunuza ne mesaj veriyormuşsunuz bakalım...